Tel. 603 538 752

Obchodní informace

Obchodní informace

Veškeré návody a texty dodávané výrobcem dostávají naši zákazníci přeložené do češtiny.
Zboží si můžete zakoupit osobně v naší prodejně, nebo je posíláme přes Zásilkovnu nebo dopravní společnost Toptrans.
Protože Zásilkovna nepřijímá balíky delší než 1 metr (stavy RH600 a RH800 jsou naštěstí v krabici 97 cm, stolní stav ES800N bohužel 103 cm) a těžší než 10 kg, prosíme vás, abyste v takovém případě volili dopravu Toptransem nebo pokud si nejste jisti rozměry a hmotností, nás kontaktovali, abychom mohli zvolit pro obě strany přijatelné řešení.
Zboží si můžete objednat nejlépe přes náš e-shop. Objednávky ale přijímáme také telefonicky, e-mailem nebo písemně (korespondenční adresa pouze Rezlerova!).
Zboží, které máme na skladě, expedujeme do týdne.
Dopravné účtujeme podle ceníků dopravců.
Při objednávce zboží v celkové ceně do 500,- Kč účtujeme balné ve výši 20,- Kč.
U česanců je minimální množství 20 - 25 gramů od jedné barvy (uvedeno u zboží), ale pro posílání musí mít vaše objednávka v součtu alespoň 100 gramů.

napište nám

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu a prodejně provozované společností DALIN Praha s.r.o. a blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a nakupujícího.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu, e-mailu, telefonicky i písemně jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. U vybraných druhů zboží či služeb může prodávající od kupujícího požadovat nevratnou zálohu na pokrytí vynaložených nákladů a jako garanci odebrání zboží či služby kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny. Podáním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje tyto údaje neposkytovat třetí straně. Prodávající má právo odmítnout uzavření kupní smlouvy v případech, kdy kupující opakovaně neplní své závazky či jiným způsobem poškozuje zájmy nebo dobré jméno prodávajícího.
Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v případě, že je kupující soukromou osobou. Je-li kupující podnikatelským subjektem, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.). Fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je podle § 457 a § 458 odst. 1. Občanského zákoníku každá ze stran zrušené kupní smlouvy povinna vrátit, co od druhé dostala. Pokud to není dobře možné (obsahem smlouvy byl výkon, zboží bylo upraveno podle požadavků zákazníka, v případech, kdy byla vybrána nevratná záloha nebo bylo předmětné zboží poškozeno), musí být poskytnuta peněžitá náhrada.
Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese kupující.
Reklamace a záruční podmínky
Na výrobky dodávané společností DALIN Praha s.r.o. se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Vyskytne-li se během záruční doby vada, prokazatelně způsobená výrobou nebo materiálem, prodávající vadu bezplatně odstraní opravením nebo výměnou vadného dílu.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
  1. mechanickým poškozením (např. pádem, nárazem, násilnou manipulací apod.)
  2. poškozením stykem s vodou nebo chemickými látkami
  3. neoprávněným zásahem kupujícího nebo jeho svévolnými úpravami výrobku
  4. působením přírodních živlů (povodeň, oheň, žár, blesk apod.)
  5. běžným opotřebením
Záruku nelze uplatnit v případě jakéhokoli pozměňování výrobku.
Po dobu převzetí výrobku do záruční opravy se běh záruční lhůty přerušuje. Původní záruční lhůta pokračuje ode dne předání opraveného výrobku kupujícímu. Pokud je záruka vyřízena výměnou vadného dílu za nový, původní vadný díl přechází do vlastnictví prodejce a náhradní díl do vlastnictví kupujícího. V tom případě výměnou vadného dílu nepočíná běžet nová záruční doba, ale stejně jako v případě opravy pokračuje běh původní záruky.
Práva a povinnosti vyplývající ze záruky se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu (opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, přičemž za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu a větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití), a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím. Pokud od nás při nákupu neobdržíte záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který obdržíte se zbožím.

© DALIN Praha s.r.o., tel.: 603 538 752, +420 274 860 304
sídlo (poštovní adresa): Rezlerova 281, 10900 Praha 10      prodejna: Bořivojova 73, Praha 3
Přístupů: 10417260     e-mail: linhartova@dalin-praha.cz      webdesign: palin8@post.cz
Další položky menu obchod