Tel. 00420 603 538 752

Udalosti

V dňoch 27. - 28. augusta 2004 sa v areáli Zlobice u Brna konal piaty ročník celoštátnej výstavy oviec a kôz, organizovaný spoločnosťou OVEKO a Zväzom chovateľov oviec a kôz v ČR.
Súčasťou ovčiackych slávností boli súťaže a ukážky chovateľských disciplín,
  • Otvorené majstrovstvo Českej republiky v striži oviec
  • Otvorené majstrovstvo Českej republiky v ovládaniu ovčiackych psov - nemecký štýl
  • Súťaž v ovládaniu ovčiackych psov - anglický parkúr
  • Súťaž v pradení ovčej vlny
  • Súťaž o najlepší výrobok z ovčieho a kozieho mlieka
  • Súťaž v konzumácii halušiek s bryndzou
nás najviac zaujímalo všetko, čo súviselo s vlnou.
Súťaž strihačov oviec bolo niečo, čo človek nevidí každý deň a slovo majstrovsvo naozaj túto súťaž vystihovalo.
Súťaž v pradení ovčej vlny mala rovnako ako na jar v Brne dve časti, v prvej časti súťaže sa merala iba dĺžka za stanovený čas (20 minút), druhá časť súťaže bola zameraná na kvalitu - hodnotila sa dĺžka priadze vytvorenej z obmedzeného množstva načesanej vlny (30g) a svoju úlohu tu zohral aj časový limit (30 minút).

súťaž v pradení súťaž v pradení súťaž v pradení strihanie oviec súťaž v pradení strihanie oviec ukážka pradenia zo surového rúna ukážka pradenia zo surového rúna

Súťaže v pradení sa zúčastnili aj štyri ďaľšie absolventky našich kurzov, všetkým zúčastneným patrí zaslúžený obdiv za predvedenú zručnosť.
Tentoraz som sa súťaže v pradení zúčastnila v úlohe usporiadateľa, ale mimo súťaž sa uskutočnila ukážka pradenia priamo zo surového práve ostrihaného rúna. Spolu so mnou predviedla pradenie z vypraného a načesného rúna aj najmladšia účastníčka súťaže, 11-ročná Jana Stupková.

Výsledky súťaže:
Súťaž č. 1 - ľubovoľné množstvo vlny, čas pradenia 20 minút
Meno dĺžka
vlákna [m]
1. Ines Šťovíčková 93,00
2. Ing. Marie Zemanová 87,40
3. Ing. Ivana Hanušová 84,00
4. Jaroslava Růžičková 79,50
5. Anna Tůmová 75,40
6. Mgr. Marie Čigelská 71,15
Súťaž č. 2 - 30g vlny, čas pradenia 30 minút
Meno dĺžka vlákna [m]
1. Anna Tůmová 96,00
2. Ines Šťovíčková 93,26
3. Jana Stupková 87,75
4. Ing. Ivana Hanušová 87,59
5. Ing. Marie Zemanová 80,72
6. Petra Leskovjanová 71,35
7. Mgr. Marie Čigelská 64,28
8. Petra Kačmařová 60,85
9. Jana Stupková ml. 13,50
Súťaž č. 1 - ľubovoľné množstvo vlny, čas pradenia 20 minút
Meno dĺžka
vlákna [m]
1. Ines Šťovíčková 93,00
2. Ing. Marie Zemanová 87,40
3. Ing. Ivana Hanušová 84,00
4. Jaroslava Růžičková 79,50
5. Anna Tůmová 75,40
6. Mgr. Marie Čigelská 71,15

Súťaž č. 2 - 30g vlny, čas pradenia 30 minút
Meno dĺžka vlákna [m]
1. Anna Tůmová 96,00
2. Ines Šťovíčková 93,26
3. Jana Stupková 87,75
4. Ing. Ivana Hanušová 87,59
5. Ing. Marie Zemanová 80,72
6. Petra Leskovjanová 71,35
7. Mgr. Marie Čigelská 64,28
8. Petra Kačmařová 60,85
9. Jana Stupková ml. 13,50

Pridané 6.9.2004

© DALIN Praha s.r.o., tel.: 603 538 752, +420 274 860 304
sídlo (pošt. adresa): Rezlerova 281, 10900 Praha 10      predajňa: Bořivojova 73, Praha 3
Prístupov: 10301510     e-mail: linhartova@dalin-praha.cz      webdesign: palin8@post.cz
Ďalšie položky menu Udalosti